Däkan i sjön

Måndag den 3:e april o Däkan är i sjön! Håll med om att detta är härliga bilder!!! Däkan inför sjösättning där Niklas och Sven monterar ny offeranod inför sjösättning. Styrbords sida med blank linoljefärg (linolja, zinkvitt o lite förtunning). Botten med godkänd färg. Andra bilden är hon i sitt rätta element. Myrad o klar och

Läs mer

Studieresa till bassholmen 26-28 aug

FABB planerar en studieresa till Bassholmen under sista helgen i augusti. Samtliga betalande medlemmar i FABB är välkomna att deltaga. Resan är tänkt att starta vid lunchtid fredagen den 29 aug med hemkomst under kvällen söndagen den 31 aug. Vi åker i inhyrda minibussar och övernattning (2 nätter) sker i FAB:s bostäder på Bassholmen. Härigenom kommer vi

Läs mer

Årsavgift FABB

Vi har tidigare inte haft någon årsavgift i lokalföreningen FABB. Den årsavgift som betalats in för medlemsskap i riksföreningen FAB går till framställande av ”Träbiten”. Vår verksamhet inom FABB har till största delen kunnat bedrivits med hjälp av intäkter från våra aktiviteter i form av försäljning av sillamackor, kaffe samt inte minst ”FAB-prylar” såsom kepsar, t-shirts mm. Dessa intäkter

Läs mer

Besök hos Sirmiones Skeppslag

I slutet av september 2015 var några ur föreningen på besök hos Sirmiones Skeppslag i Gislövs Läge. Ett intressant besök med många fina båtar att begrunda. Ett besök för er som ej kunde vara med rekommenderas! Vi fick en guidning och möjlighet att se och lära vad ett ambitiöst arbetslag kan åstadkomma i form av nybyggnation (Sillabåten

Läs mer