Medlemsavgift 2018

Nytt år och ny medlemsavgift. Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2018 till Föreningen Allmogebåtar i Blekinge. Medlemsavgiften är 100 kr/år. Betalas in på PlusGiro 98 68 14-2. Ange namn och adress som meddelande på inbetalningen. Genom att vara medlem i FABB får du bla: Möjlighet att kostnadsfritt låna Däkan/Luen/Pian som ligger vid Saxemara

Läs mer

Årsavgift FABB

Vi har tidigare inte haft någon årsavgift i lokalföreningen FABB. Den årsavgift som betalats in för medlemsskap i riksföreningen FAB går till framställande av ”Träbiten”. Vår verksamhet inom FABB har till största delen kunnat bedrivits med hjälp av intäkter från våra aktiviteter i form av försäljning av sillamackor, kaffe samt inte minst ”FAB-prylar” såsom kepsar, t-shirts mm. Dessa intäkter

Läs mer
Facebook
Facebook
YouTube