Däkan i sjön

Måndag den 3:e april o Däkan är i sjön! Håll med om att detta är härliga bilder!!! Däkan inför sjösättning där Niklas och Sven monterar ny offeranod inför sjösättning. Styrbords sida med blank linoljefärg (linolja, zinkvitt o lite förtunning). Botten med godkänd färg. Andra bilden är hon i sitt rätta element. Myrad o klar och

Läs mer

Studieresa till bassholmen 26-28 aug

FABB planerar en studieresa till Bassholmen under sista helgen i augusti. Samtliga betalande medlemmar i FABB är välkomna att deltaga. Resan är tänkt att starta vid lunchtid fredagen den 29 aug med hemkomst under kvällen söndagen den 31 aug. Vi åker i inhyrda minibussar och övernattning (2 nätter) sker i FAB:s bostäder på Bassholmen. Härigenom kommer vi

Läs mer

Årsavgift FABB

Vi har tidigare inte haft någon årsavgift i lokalföreningen FABB. Den årsavgift som betalats in för medlemsskap i riksföreningen FAB går till framställande av ”Träbiten”. Vår verksamhet inom FABB har till största delen kunnat bedrivits med hjälp av intäkter från våra aktiviteter i form av försäljning av sillamackor, kaffe samt inte minst ”FAB-prylar” såsom kepsar, t-shirts mm. Dessa intäkter

Läs mer