Historik

Föreningen Allmoge Båtar (FAB) grundades i Bohuslän i december 1970. Några entusiaster skickade ett stencilblad till några kompisar som julklapp och detta blad uppskattades av flera.
Man beslutade att ge ut en tidskrift med 4 nummer årligen, men för att täcka kostnaden måste man ta ut en avgift på 10 kronor. Namnet på skriften blev Träbiten.

År 1976 fick FAB möjlighet att hyra det gamla varvsområdet på ön Bassholmen, man kunde nu ta hand om bohuslänska båttyper och bygga upp en verksamhet med traditionerna runt dem.

Under åren 1978 – 79 började Blekinge Museum göra utställningar omkring kustkulturen som varit museets tema under mera än 20 år. Peter Skanse och Bertil Andersson anställdes för att arbeta med detta.
Under ett studiebesök i Svanhalla i oktober 1979 fanns en övergiven blekingseka på en berghall, man beslutade att ta hand om denna och ett arbetslag hade bildats i Blekinge, Föreningen Allmoge Båtar i Blekinge (FABB).
Året 1980 fyllde staden Karlskrona 300 år. I FABB hade nu flera medlemmar tillkommit, och tillsammans med Blekinge Museum arrangerades en blekingsekesegling på Borgmästarefjärden den 26 juli, ett sextiotal ekor deltog.

Ett ovanligt men uppskattat arrangemang gjorde FABB under några år på Ytterön, dra sillnot.

En kustkulturbudkavle gick runt Sveriges kuster året 1999. Ö Hästholmen var en av Blekinges angöringsplatser. Detta blev början till det årligen återkommande ”Med träbåtar på Ö Hästholmen” som är den andra lördagen i juli.

Hösten och vintern 1985 – 86 gjorde FABB ett stort arbete med att dokumentera Mårtenssons båtbyggeri på Ö Hästholmen. Vi ritade av 254 mallar, fotograferade alla verktyg, gick igenom anteckningsböcker, intervjuade Göte Mårtensson. Arbetet resulterade i Träbiten nr 68 – 69.

Den gaffelriggade rundgattingen ”Däkan” skänktes av Johannes Koch till Föreningen år 2010.

Saxemara båtvarv ägs numera av Blekinge Museum och här har FABB ett rum i det före detta bostadshuset.