Bli medlem

Vem som helst som har ett intresse för allmogebåtar och träbåtar kan bli medlem i föreningen.

Man kan välja att bli medlem bara i den lokala föreningen i Blekinge, bara i riksföreningen FAB, eller som vi rekommenderar att vara medlem i både och.

Föreningen Allmogebåtar i Blekinge (FABB)

Genom att bli  medlem i FABB får du bla:

  • Möjlighet att kostnadsfritt låna Däkan/Pian.
  • Deltaga i aktiviteter såsom studieresor, föredrag mm.
  • Deltaga vid organiserade seglingar/eskaders.
  • Deltaga vid våra arbetsdagar/ingå i arbetslag, mm.

Medlemsavgiften är 100 kr/år.
Betalas in på PlusGiro 986814-2
.
Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress som meddelande.

Betalar du ifrån utlandet kan du istället använda följande kontoinformation.
IBAN: SE9595000099604209868142
BIC/SWIFT: NDEASESS

Riksföreningen – Föreningen Allmogebåtar (FAB)

Genom att dessutom vara medlem i riksföreningen FAB är du
naturligtvis garanterad fortsatt prenumeration av Träbiten samt möjlighet
att kunna hyra boende på Bassholmen och deltaga i de aktiviteter som
arrangeras där.

Medlemsavgiften är 300 kronor/år. Häri ingår 4 nummer av tidskriften Träbiten.

Första året betalas medlemsavgiften till den lokala föreningens konto, Föreningen Allmogebåtar i Blekinge.
PlusGiro 986814-2

Följande år betalas medlemsavgiften direkt till Föreningen Allmogebåtar,
PlusGiro 20285-3
Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress som meddelande.