Om föreningen

Föreningen Allmogebåtar i Blekinge (FABB)

Föreningen har till ändamål att:

  • Öka kunskapen om de båtar, som har använts och används för transport, jakt och fiske framför allt i Blekinge.
  • Arrangera sammankomster och seglingar med allmogebåtar.
  • Öka kunskapen om båtvarv, hamnanläggningar och annat som hör båtarna till.
  • Öka kunskapen om och förståelsen för människorna och de historiska sammanhangen kring båtarna.
  • Sprida dessa kunskaper hos allmänheten.
  • Samarbeta med andra föreningar och museer med samma ändamål inom och utom länet.

Riksföreningen – Föreningen Allmogebåtar (FAB)

Föreningen Allmogebåtar arbetar för att bevara våra gamla nordiska båttyper, samt fiskar- och båtbyggartraditioner runt dem. Detta har en såväl teoretisk som praktisk inriktning. Föreningen är ideell och har omkring 3000 medlemmar över hela Norden.
TRÄBITEN är Föreningen Allmogebåtars tidskrift som utkommer 4 gånger per år.

I Föreningen Allmogebåtar finns det ett flertal arbetslag spridda över landet, vilka arbetar lokalt med bevarande av allmogebåtar. Ett av dessa arbetslag är Föreningen Allmogebåtar i Blekinge.