Nyheter

Årsmöte 2023

Vid senaste styrelsemötet bestämde vi bl.a. tid för kommande årsmöte.

Det skall enligt stadgarna hållas senast under mars månad så därför fastnade vi för datumet:

19:e mars kl:14.00

Mötesplatsen blir inte som vanligt Saxemara båtvarv utan i stället Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark, där vi kommer att få en guidad rundvandring i utställningen om Gribshunden och utgrävningarna vid Västra Vång.

Efter guidningen har vi sedan vårt årsmöte.

Hjärtligt välkomna

Har ni möjlighet att avisera ert deltagande så fort som möjligt vore det tacksamt med tanke på planeringen.
Anmälan görs till sven@vieryd.se

Beträffande årsavgiften har flera medlemmar betalat den överenskomna avgiften 100:- på PG 98 68 14-2
Någon har emellertid, enligt kassören, inte angivet avsändare. Kontrollera er insättning och till er som ännu inte betalat tackar vi för kommande inbetalningar.

Sedvanliga handlingar inför årsmötet kommer att översändas i god tid.