Nyheter

Årsavgift FABB

Vi har tidigare inte haft någon årsavgift i lokalföreningen FABB. Den årsavgift som betalats in för medlemsskap i riksföreningen FAB går till framställande av ”Träbiten”.

Vår verksamhet inom FABB har till största delen kunnat bedrivits med hjälp av intäkter från våra aktiviteter i form av försäljning av sillamackor, kaffe samt inte minst ”FAB-prylar” såsom kepsar, t-shirts mm. Dessa intäkter är tämligen ”osäkra” då tex en utomhusaktivitet kan spolieras av dåligt väder eller andra faktorer som vi ej kan påverka.

När vi nu har glädjen att inom föreningen förvalta Däkan och Luen, våra 2 allmogebåtar, innebär detta samtidigt större omkostnader. Vi ordnar dessutom mer aktiviter som tex studieresor, föredrag mm. Dessa belastar också i viss mån vår likviditet.

För att undvika ett negativt ekonomiskt resultat och dessutom kunna utöka föreningens (FABB) aktiviteter har årsmötet 2016 beslutat införa en årsavgift om 100 kr. Denna skall oavkortat tillfalla vår lokala förening.

Genom att bli ”betalande” medlem i FABB får du bla:

  • Möjlighet att kostnadsfritt låna Däkan/Luen.
  • Deltaga i aktiviteter såsom studieresor, föredrag mm.
  • Deltaga vid organiserade seglingar/eskaders.
  • Deltaga vid våra arbetsdagar/ ingå i arbetslag, mm.

Genom att fortsättningsvis dessutom vara medlem i riksföreningen FAB är du naturligtvis garanterad fortsatt prenumeration av ”Träbiten” samt möjlighet att kunna hyra boende på Bassholmen och deltaga i de aktiviteter som arrangeras där.

Vi hoppas att Du/Ni anser att vårt beslut känns rimligt och gynnar vår gemensamma strävan om en aktiv lokalförening för gagn för ett bevarande av fin båtkultur.

Inbetalning av årsavgiften (100 kr) görs på plusgiro 98 68 14 – 2. Ange namn, adress, telefonnummer och e-postadress som meddelande.