Årsmöte 2018

När:
2018-03-14 kl. 17:15 – 20:00
2018-03-14T17:15:00+01:00
2018-03-14T20:00:00+01:00
Var:
Saxemara båtvarv
Föreningen Allmogebåtar i Blekinge inbjuder till årsmöte på Saxemara båtvarv onsdagen den 14 mars
17.15 Föreningen bjuder på grillad korv, vatten/öl och kaffe
Passa på att ta en titt på vår nya blekingseka Pian
18.00 – 18.45 Petra Stråkendal ifrån Länsstyrelsen berättar om
”Skeppsbyggeriets brytpunkter – vad kan man utläsa av vraken”
(OBS föreläsningen börjar 18.00)
Därefter årsmöte enligt dagordning

Dagordning:

 1. Val av ordförande och sekreterare till mötet.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Upprättande av röstlängd.
 4. Val av två justeringsmän, tillika vid val fungerande som rösträknare.
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 6. Genomgång av verksamhetsberättelse 2017.
 7. Behandling av styrelsens årsredovisning.
 8. Revisorernas berättelse.
 9. Fråga om fastställande av resultat och balansräkning.
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
 11. Beslut om årsavgift till föreningen.
 12. Val av ordförande och kassör.
 13. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen.
 14. Val av revisor och revisorsuppleant.
 15. Val av ledamöter i valberedningen.
 16. Genomgång av verksamhetsplan 2018.
  • Seglingsdagar i Saxemara 19/5, 16/6, 11/8 8/9
  • Med träbåtar på Ö Hästholmen 14/7
  • Saxemara Classic Boat Show 27-29/7
  • Studieresa
 17. Övriga frågor.

VÄLKOMNA ÖNSKAR STYRELSEN!